* * *

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان                www.bahar-20.com

…آرام بخواب کوروش

آرام بخواب کوروش !

دشمنان فرزند نمایت تشنگی خاک به معرفت را در آب غرق خواهند کرد .آوازه ات اگر چه بلند و فرامینت اگر چه جهانی ,اندیشه هایت اگر چه انسانی ,اما خصم بداندیش ات حتی به سهم ناچیز تو  از دنیای خاکی هم رحم نمی کند.آرام بخواب کوروش!اگر دو هزار و پانصد سال آسمان آبی به تماشای مقبره ات می بالید ,از این پس آبی آب تو را در آغوش خواهد کشید.آرام بخواب کوروش!اگر روزی دختران و زنانت را با حقارت و اسارت در بیابانهای خشک و سوزان به نمایش می گذاشتند ,امروز نیز آن تاریخ در بیابانهای زرق و برق گرفته
تکرار می شود
آرام بخواب کوروش!اگر روزی بیگانگان خاکت را به توبره میکشیدند ,امروز سفیران غم و نکبت ,خود این کار را میکنند...چه سر گذشت غم انگیزیست کوروش!فرزندان بی انصافت مهربانی تو را کجا جا گذاشته اند؟
گویا فراموش کردن ندای جهانی صلح تو برای فرزندانت آسان تر از گردن نهادن به خشم تمدن سوزان بوده است.چگونه در خرابه های تو و در بقایای کتیبه های نابود شده ات بر دشمنان زبون نماز گزارم

 

* * *