X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
پنج‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1388 ساعت 19:08

                                             ماهیت زمان قسمت اول

دوستان عزیز همانطوریکه میدانید هر ذره متحرک دارای میدانی است که اطراف آن را احاطه نموده است که حاصل حرکت وضعی وانتقالی آن ذره میباشد که در مورد ذرات مادی نام میدان الکترومغناطیس را بر آن نهاده ایم که بنا به میدانی که از هر ذره ای متساعد میگردد متفاوت میباشد که در مورد میدان الکترو مغناطیس  الکترون بحث های زیادی شده است که متناسب با سرعت حرکتهای آن متفاوت بوده و فرکانسهای مختلف آن را بوجود میآورد البته شتاب سرعتی حرکت الکترون نیز چنانچه مثبت باشد یک نوع میدان  وچنانچه شتاب حرکت آن منفی باشد و الکترون در حال کاهش سرعت یعنی از دست دادن انرژی باشد فرکانسهای مختلف نور را بوجود خواهد آورد(که این مطلب طیفهای نوری را بوجود میآورد).خوب اینها مطالب آشنائی است و گمان میکنم که کسانی که به این وبلاگ سر میزنند همگی با آن آشنا باشند اما راستی میدانهائی که ذرات ضد ماده بوجود میآورند چه ماهیتی دارد ؟وچگونه میتوان آنها را مورد بررسی قرار داد؟ آیا ماهیت میدانی که هنگام از دست دادن انرژی توسط ضد الکترون در زمانیکه انرژی از دست میدهد با  الکترون یکی است یا نوری که از آن متساعد میگردد خاصیت ضد نور دارد و اصولا" ضد نور چیست؟

آنچه مسلم ومبرهن است اینست که ماهیت میدان الکترو مغناطیس متساعده از ضد الکترون نمیتواند یکسان با میدانهای مادی باشد و 100% ماهیتی ضد میدانهای مادی خواهد داشت  ودر تداخل با میدانهای مادی موجب ایستائی ذرات و تبدیلشان به انرژی خواهد بود  یعنی میدانهای ضد مادی موجب از بین رفتن حیات مادی میشوند البته همانگونه که عکس آن صادق است پس این دو میدان دارای تقابل بوده و نسبت به یکدیگر یکسان عمل میکنند و همانگونه که میدانهای مادی فضا را بوجود آورده اند آنها نیز در فضا بسط یافته و یک فضای ضد مادی را بوجود آورده اند ابته بنا به به مطالبی که قبلا" ذکر شد بعلت سرعت بیشتر ضد الکترون دارای گستره بیشتری بود و فضای ضد مادی کمی بزرگتر از فضای مادی میباشد و همانند فضای مادی دارای انحنائی همگن میباشد که در تقابل با انحناء فضای مادی به یک همگونی رسیده و ضریب انحناء جهانی باید ترکیبی متناسب با دو انحناء باشد و باید اعلام کنم که این همان توضیح ماهیت زمان از دیدگاه من میباشد یعنی میدانی گسترده در کل فضا با ضریبی ثابت وهمگن  در فضا که تمامی ذرات وضد آنها درون آن حرکت میکنند وتقابل آن با فضای مادی موجب میگردد که هیچ جسم .جرم یا ذره ثابتی در جهان  وجود نداشته باشد و چنانچه ما این دو فضا را به نام فضا برای ماده وزمان برای ضد ماده نامگذاری کنیم حرکت حاصل تقابل فضا و زمان خواهد بودو زمان در تعریف میدان حاصل از حرکت ذرات ضد مادی در درون ماده خواهد بود و این دلیل قطعی برابی  اثباط قانون بقای ماده وانرژی خواهد بود.

 


 

                                        فیزیک سه بعدی     

 

خوب فکر میکنم از اینجا باید در حدفهایمان کمی احتیاط کنیم تا راه هرگونه شبهه را به خود بسته باشیم بحث واکنش زنجیره ای که در اینجا مطرح میشود ناگزیر بوده واحساس میکنم برای توضیح مطالب قبلی لازم میباشد .

اینبار ما همانگونه که همیشه مطرح شده است مطلب را ارائه میکنیم فقط با این تفاوت که نه تنها ذرات مادی اتم بلکه ذرات ضد ماده را نیز بررسی میکنیم.

همانطوریکه میدانید ما برای انجام واکنش زنجیره ای ابتدا تز یک ماده رادیو اکتیو که دارای نیمه عمر بسیار کم باشد استفاده میکنیم و نوترونهای آنرا که با سرعت نسبتا" کمی حرکت میکنند را به سوی هسته یک اتم هدایت میکنیم از آنجائیکه نوترون دارای هیچ بار الکتریکی شناخته شده نیست(آیا ذره میتواند بدون بار الکتریکی باشد؟ وآیا آنچه که ما بار خنثی مینامیم نمیتواند خود یک نوع بار الکتریکی باشد؟)براحتی میتواند از فواصل مکانی بین الکترونها وضد پروتونها عبور نمود واز آنجائیکه یک ذره سنگین و بزرگ میباشد وارد هسته شود که در این زمان با توجه به اندازه کوچک ذره نمیتواند خود را به مرکز هسته رسانده و در نتیجه تعادل هسته را برهم زده و موجب میشود اتم شکل خود را از دست داده و ذرات به صورت آزاد رها گردند (ولی این موضوع تاکنون نمیتواند موجب آزاد سازی ناگهانی انرژی آنهم در سطح وسیع گردد) در نتیجه پس از آزاد شدن ذرات نوترونهای آزاد به اتمهای همجوار وارد شده و هسته های دیگر را متلاشی مینمایند واین عمل تکرار شده و موجب متلاشی شدن تمام اتمهای فعال موجد در آن محیط میگردد یعنی این واکنش به تعداد نوترونهای موجود در هسته اولیه به توان اتمهای فعال موجود در محیط واکنش تکرار میشود. ولی ما تا اینجا دلیلی برای تبدیل جرم به انرژی ودر نتیجه ایجاد یک انفجار بزرگ را نداریم به نظر بنده زمانی که هسته ها متلاشی میشود وذرات آزاد مادی وضد مادی در محیط آزاد میشود و هنوز محیط ما بسته میباشد عدهای از ذرات مادی وضد مادی بصورت تصادفی اما لاجرم با یک دیگر برخور کرده ودر نتیجه پیوندهای بافتی ذرات شکسته شده و میدانهای حاصل در یک ذره از بین رفته و تعداد ذرات مادی و بمیزان مساوی ذرات ضد مادی تبدیل به انرژی میگردد وبه اصطلاح مقداری ماده ناپدید میشودو ایجاست که انرژی بصورت ناگهانی وبسیار زیاد آزاد شده و به اصطلاح انفجار هسته ای بوقوع میپیوندد و.لی آیا میتوان این بحث را به اندازه های بزرگ یعنی آسمان تمیم داد؟

دوستان عزیز تمامی تلاش من اینست که توضیح دهم که دیگر زمان فیزیک یک بعدی به پایان رسیده و ما میبایستی ضد ماده را وارد تمامی فعالیتهای فیزیکی کنیم و تازه آن زمان است که بعد سوم فیزیک یعنی بحث بر روی ذرات خنثی یعنی نوترون و ضد نوترون وارد عرصه فیزیک خواهد شدو به همین دلیل بنده نام مبحث کلی مطالعاتم را فیزیک سه بعدی نهاده ام دنیائی که در آن همه چیز به صورت کلی و در رابطه با یکدیگر مطرح میشود. یکی از ایراداتی که همسرم در مورد مطالبم به من میگیرد و من آنرا کاملا" وارد میدانم این است که من مقاله ها را سریع و کلی مینویسم و این ایرادی است که شاید شما نیز بر من وارد بدانید ولی باید اظهار کنم که من چاره ای جز این ندارم چون هر مطلب از این موضوعات چنانچه بسط دهیم خود مطلبی است که یک عمر زمان میخواهد وصد ا فسوس که ما یک بار متولد میشویم و یک بار میمیریم وبا خود سؤالات و

حتی دانسته های فراوانی را میبریم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8


اخیراً ستاره شناسان یک تأثیر پیشبینی شده توسط تئوری نسبیت عام انشتین در مورد جاذبه ی فوق العاده زیاد یک جفت ستاره ی نوترونی فوق سنگین را اندازه گیری و تأیید کرده اند ؛ که با این کار این تئوری 93 ساله نیز با آزمایش به اثبات رسید
دانشمندان دانشگاه مک گیل با استفاده از یک تلسکوپ قوی و با کاری چهار ساله روی یک دستگاه دو ستاره ای بی شباهت به هر سیستم شناخته شده از این نوع به این موفقیت دست یافته اند . این سیستم یک جفت ستاره ی نوترونی است که هردو به عنوان یک پولسار از خود امواج رادیویی پالسی گسیل میکنند
از 1700 پولسار شناخته شده این تنها موردی است که 2 پولسار در یک مدار به دور هم میچرخند . بعلاوه صفحه مدار این ستاره ها کاملاً منطبق بر خط دید آنها از زمین است که این باعث میشود سیگنال های فرستاده شده از آنها وقتی به دور هم میچرخند محو شود . این " کسوف " ها کلیدی برای یک اندازه گیری است که تا بحال انجام نشده .
انشتین در سال 1915 با تئوری خود پیشبینی کرد در یک سیستم دو جرمی خیلی سنگین نزدیک به هم ، مانند ستاره های نوترنی ، جاذبه ی گرانشی یکی از جرمها به همراه تأثیر چرخش محوری اش باید باعث چرخش محوری یا رقص محوری جرم دیگر شود .
این کسوفها به ستاره شناسان این فرصت را میدهد که هندسه ی این سیستم دو پولساری و مسیر محور چرخش آنها را مشخص کنند . همچنانکه محور چرخش یک پولسار تغییر میکند ، نقش سیگنال های مسدود شده به وسیله ی پولسار دیگر نیز تغییر میکند .
پولسارها ، که برای اولین بار در سال 1967 مشاهده و کشف شدند ، لاشه ی ستاره های بزرگ و سنگین هستند که مانند یک سوپرنوا (ستاره های بسیار بسیار درخشان) منفجر شده اند. چیزی که بعد از این انفجار باقی میماند ستاره ی نوترونی فوق چگال است که ماده ای به مقدار خیلی بیشتر از جرم خورشید ما در جایی به اندازه ی یک شهر جمع شده . امواج رادیویی منتشر شده از قطبینِ شدیداً مغناطیسی این ستاره ، صدها بار در ثانیه تناوب دارد .
این جفت پولسار مورد مطالعه 1700 سال نوری از زمین فاصله دارد . میانگین فاصله ی بین این دو تنها به اندازه ی 2 برابر فاصله ی زمین تا ماه است .
البته هنوز به طور کامل نمیتوان گفت نسبیت عام به اثبات رسیده ،اما به هر حال تا اینجا تئوری انشتین از تمام آزمایشات انجام شده موفق بیرون آمده
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo